Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

blank-page
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
blank-page
blank-page
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viachorera chorera
blank-page
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit vianikotyna nikotyna
blank-page
A może prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy powoli godzisz się z myślą, że  jesteś gotowa zrezygnować z czegoś, o czym zawsze marzyłaś, bo on nie może Ci tego dać. I może chodzi o to, ile jest się w stanie poświęcić dla tej drugiej osoby. Jak bardzo można zmodyfikować swój światopogląd i cele. Może to jest wyznacznikiem prawdziwej miłości. Nie to, jak wiele zyskujemy będąc ze sobą - lecz to, czy potrafimy żyć ze stratą. Czy ktoś jest ważniejszy niż własna duma. Może to właśnie o to chodzi. 
— Cztery Wieki Później
blank-page
1760 a329 500
blank-page
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou vianikotyna nikotyna
blank-page

August 13 2017

blank-page
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid
blank-page
blank-page
8307 70f2
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaavooid avooid
blank-page
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid

August 09 2017

blank-page
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
blank-page
3238 0c40 500
blank-page
blank-page
3000 8c12 500

July 07 2015

blank-page
Reposted fromcelebs celebs viagameofthrones gameofthrones
blank-page
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaavooid avooid
blank-page
6729 5874 500
I came home from vacation yesterday, and my dog hasn't left me alone since.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaTurekMenistan TurekMenistan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl