Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

blank-page
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid
blank-page
blank-page
8307 70f2
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaavooid avooid
blank-page
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid

August 09 2017

blank-page
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
blank-page
3238 0c40 500
blank-page
blank-page
3000 8c12 500

August 13 2017

blank-page
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid
blank-page
blank-page
8307 70f2
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaavooid avooid
blank-page
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid

August 09 2017

blank-page
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
blank-page
3238 0c40 500
blank-page

August 13 2017

blank-page
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid

August 09 2017

blank-page
1068 c8ae 500
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
blank-page
3238 0c40 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl