Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

blank-page
Reposted fromcelebs celebs viagameofthrones gameofthrones
blank-page
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viaavooid avooid
blank-page
6729 5874 500
I came home from vacation yesterday, and my dog hasn't left me alone since.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaTurekMenistan TurekMenistan
blank-page
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaavooid avooid
blank-page

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic vianiemaproblemu niemaproblemu

July 04 2015

blank-page
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat

July 02 2015

blank-page
2160 6957
Reposted fromrol rol vianiemaproblemu niemaproblemu
blank-page

June 20 2015

blank-page
4625 a9ef
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazarazwracam zarazwracam
blank-page
5299 3cb0 500
robię. jestem zmęczona.
blank-page

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

3906 0676 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamdjg mdjg
blank-page
4976 d8f5
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vianiemaproblemu niemaproblemu
blank-page
5017 7b2d 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaavooid avooid
blank-page
Amsterdam, The Netherlands
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl